Wprowadzenie

Next

Praca badacza wiąże się z dużą ilością zbieranych i przetwarzanych informacji. Podczas pomiarów rejestrowane są wyniki badań oraz tworzone opracowania w postaci różnych plików na przykład:  przebiegi czasowe sygnałów, rysunki, zdjęcia oraz dowolnego typu dokumenty (informacje z badań, sprawozdania, raporty), najczęściej zapisane w postaci cyfrowej. Po pewnym czasie ilość tych nagromadzonych informacji zaczyna sprawiać problemy a odnalezienie odpowiednich danych zabiera coraz więcej czasu. Jeżeli poszerzymy krąg zainteresowanych na przykład do całego laboratorium lub innej jednostki badawczej, to obszar problemów powiększa się znacznie.

Wprowadzenie odpowiednich narzędzi pozwala na uporządkowanie bazy badawczej, szybki dostęp do niezbędnych danych i to zarówno przez pojedynczego badacza jak również pozostały personel czy kierownictwo. Jeżeli informacje te pozwalają na przykład na porównanie wyników badań realizowanych w różnym czasie czy też na różnych obiektach, wówczas bardzo szybko można prowadzić dodatkowe analizy, obserwować trendy i wyciągać nowe wnioski. Narzędziem takim może być program Baza Danych Badacza (BDB), który służy właśnie do gromadzenia i zarządzania danymi związanymi z pracą badacza.

Podstawowe funkcje programu to: wprowadzanie danych (w tym dowolnego typu plików lub zestawów plików), podgląd danych zgromadzonych w bazie, sortowanie, wyszukiwanie danych oraz tworzenie raportów. Do dyspozycji administratora pozostają jeszcze dodatkowe opcje na przykład tworzenie kopii zapasowych bazy. Aktualizacja programu jest realizowana automatycznie co pewien czas  lub na życzenie.

Program może być eksploatowany na pojedynczym komputerze lub w sieci LAN i wówczas dostęp do danych w bazie ma wielu użytkowników. Krótką charakterystykę programu można przeczytać tutaj, dostępna jet również strona internetowa programu. Sposób korzystania z bazy można zobaczyć na specjalnie przygotowanej prezentacji.

Program może być dostosowany do innych wymagań użytkownika na przykład inne typy informacji (pola), wygląd okienek dialogowych czy wprowadzone dodatkowe funkcje.