Program BDB (Baza Danych Badacza) służy do gromadzenia i zarządzania danymi związanymi z pracą badacza. Mogą to być dane dowolnego typu, które ogólnie można podzielić na dwa rodzaje:
- informacje tekstowe dotyczące pomiarów na przykład nazwisko i imię badacza, dział miejsce badań, termin badań, dane dotyczące raportów, sprawozdań itd.,
- dowolne dane binarne lub tekstowe w postaci plików na przykład: pliki z wynikami pomiarów, rysunki, zdjęcia, pliki audio i wideo, pliki utworzone różnymi edytorami (pliki typu *.doc, *.pdf itd.).
Pliki mogą być kompresowane i szyfrowane. Program może być eksploatowany na pojedynczym komputerze lub w sieci LAN.
Strona Zrzuty ekranu zawiera przykładowe zrzuty ekranu w celu zademonstrowania niektórych możliwości systemu. Wybierając myszką określony rysunek, możemy uzyskać jego powiększoną wersję.
Program BDB dostępny jest w dwóch wersjach i tylko dla zarejestrowanych użytkowników: Wersja demo oraz Wersja pełna. Wersja demo dostępna jest z miesięcznym ograniczeniem czasowym. W wersji tej zachowana jest pełna funkcjonalność programu, za wyjątkiem ograniczenia rozmiarów przetwarzanych danych. Szczegóły związane z rejestracją obu wersji podano na stronie Pobierz program.
Program jest cały czas rozwijany i często aktualizowany. Wersja pełna programu zapewnia 12 miesięczną aktualizację. Aktualizacja odbywa się automatycznie; program z określoną częstotliwością sprawdza dostępność nowej wersji i proponuje jej instalację.  Można również w dowolnej chwili sprawdzić możliwość aktualizacji korzystając z opcji ‘Pomoc | Aktualizacja’.
Na stronie Kontakt podano dane kontaktowe.    

Baza Danych Badacza

Copyright @ 2019 Marek Martyna
Aktualizacja: 2019.09.22
Witam